Inovácie v BI: Spájanie dát s akcieschopnosťou je recept na úspech < Blog Emark

Akcieschopnosť je kľúčovým aspektom úspechu data-driven organizácií, akcia sa však často odohráva mimo toho, kde sú uložené dáta. Prepojenie akcie s dátami sa často stráca, pretože všetky chaty, e-maily, prezentácie či exporty tabuliek stoja veľa času a energie. Popritom sú aj často zdrojom nedorozumení.

Čo urobíte, keď v dátach nájdete informácie, ku ktorým potrebujete spätnú väzbu od kolegov? Ľudia, s ktorými pracujem urobia toto:

  • opýtajú sa v tímovom chate alebo zavolajú, skopírujú insight a dodajú kontext;
  • vložia screenshot do prezentácie pre najbližší pravdelný meeting;
  • pošlú export tabuľky (s komentármi a poznámkami) e-mailom;
  • alebo skombinujú niektoré z možností vyššie.

Keď sa zamyslím nad touto elementárnou činnosťou v rámci analýzy údajov, nemôžem si nevšimnúť obrovský potenciál pre inovácie v BI. Tento spôsob spracovania dát je totiž veľmi neefektívny (kopírovanie, duplicita), nespoľahlivý (chaty a e-maily sa „strácajú“), nekontrolovaný (údaje opúšťajú spravovaný systém a stávajú sa statickými) a nie bezpečný (kde môže takáto tabuľka skončiť?).

Hoci je akcieschopnosť jedným z kľúčových aspektov úspechu každej data-driven organizácie, často prebieha oddelene od dát – v chatoch, e-mailoch, prezentáciách či exportoch tabuliek. To stojí veľa času a energie a často je aj zdrojom nedorozumení.

Mojou treťou výzvou v oblasti inovácií BI je dosiahnuť systematické zachytávanie a zdieľanie kontextu a konania napojené priamo na dáta. Okrem toho, nikto nemá čas neustále analyzovať dáta, 99 % času by sme mali využiť na biznisové operácie, takže relevantné notifikácie/alerty sú v tomto smere kľúčové. Video ukazuje ako k tomu pristupujeme.

 

Najlepším receptom na úspech digitálnej transformácie (DX) je spojenie dát a praktických krokov. Dáta by sa nemali „potulovať“ v izolovaných systémoch, e-mailoch, priečinkoch alebo telefónoch. Ak majú byť pre nás užitočné, treba ich aktívne využívať.

 

Čo prinesie budúcnosť a inovácie v BI

Tu sú nápady na inovácie, na ktoré by sa podľa mňa malo BI zamerať, ak chceme zvládnuť obrovský nárast údajov a biznis potrebuje premeniť tieto dáta na aktíva:

  1. jednoduchá asociatívnosť údajov, ktorá umožňuje rozšíriť rozsah informácií a použiť lepšie predikčné modely;
  2. celková transparentnosť údajov, ktorá pomáha budovať dôveru a odhaľovať informácie o procesoch;
  3. použiteľnosť dát pre praktické rozhodovanie a odstránenie nekonzistentného a neistého zdieľania poznatkov, čím sa skráti čas reakcie na zložité obchodné výzvy.

Nemá zmysel skrývať, že som fanúšikom technológie Qlik Sense, ktorá má podľa mňa najbližšie k týmto inováciám. Najmä ak využíva rozšírenia ako je Inphinity.

Pred pätnástimi rokmi sme si v EMARKu vybrali Qlik ako nástroj, ktorý pomôže vyextrahovať hodnotu z biznisových dát. Boli na to tri hlavné dôvody, ktoré platia aj dnes:

  1. asociatívny engine, ktorý otvára širšie spektrum biznisových insightov, pretože neskrýva vylúčené údaje;
  2. schopnosť prepojiť a spracovať akékoľvek údaje (áno, aj pološtruktúrované a neštruktúrované);
  3. Pôsobivá query performance a vynikajúca kompresia, takže môžete spracovávať veľké a objemné údaje v jedinom nástroji bez toho, aby ste sa museli spoliehať na stack, ktorého údržba je náročná a prevádzka drahá.

Postupom času pribudlo množstvo funkcií, napríklad krajšie grafy, lepšia správa, upozornenia, autoML, automatizácia atď. Keď však rozmýšľam nad tým, čo skutočne viedlo zákaznícke projekty k úspechu, boli to práve tieto tri veci.

Naplnenie požiadaviek zákazníkov si niekedy vyžaduje veľa skriptov a komplikovaných SETov. Je pravda, že zmysluplné riešenia sú málokedy jednoduché a je často nemožné vytvoriť „wizard-like“ riešenie s drag-n-drop možnosťami.

Zdá sa, že svet dát je nadšený technológiami ako Snowflake a Python, čo je v podstate čisté programovanie, takže na tom niečo bude.

Diskutoval som s kolegami o tom, či budú nástroje ako Qlik relevantné aj o 5 rokov v porovnaní napríklad s ChatGPT. A či my ako vývojári BI budeme mať ešte nejaký význam. Nepochybujem, že v oboch prípadoch je odpoveď „áno“.

 

Inovácie v BI: Spájanie dát s akcieschopnosťou je recept na úspech, Blog Emark

 

AUTOR: RADOVAN ORESKY

Prečítajte si aj moje ďalšie blogy: blog.emarkanalytics.com/author/radovan-oresky/

 

Zdieľanie príspevku

Odomknite príbeh, ktorý v sebe ukrývajú vaše dáta

Chcem vedieť viac