Blog Emark < Analytické technológie vs. ľudské zdroje

Ako predpovedať kto odíde z firmy do jedného roka? Ako sa vyhnúť angažovaniu nesprávneho človeka? Kde je pri riadení ľudských zdrojov hranica medzi pocitológiou a objektívnym názorom? Ako odhaliť negatívne nálady medzi zamestnancami ešte v zárodku alebo ako sa im úplne vyhnúť? Poznáte svoje TOP talenty? Viete, kto budú Vaši budúci lídri? Vracajú sa vám náklady do nich investované? Ako o nich neprísť? Aká je u vás fluktuácia za posledný rok a koľko vás stojí? Viete čo majú spoločné tieto všetky otázky? Okrem toho, že si ich kladie asi každý HR profesionál, majú ešte niečo spoločné… Odpovede na všetky dokáže priniesť dátová analytika, jeden z najsilnejších trendov v súčasnom biznise.

Dáta exponenciálne pribúdajú aj vďaka stale vyššej penetrácií technológií, ktoré ich generujú. Výhodu budú mať tí, čo vedia dáta správne prepájať a na základe nich robiť rozhodnutia. Tí, ktorí s dátami nepracujú vôbec alebo nedostatačne, sa postupne vytratia.

Dokážu technológie nahradiť ľudský úsudok?

Nie, nedokážu. To ani nieje cieľom, emócie, či pocity majú svoju nezastupiteľnú rolu. Technológie tu však pôsobia ako podpora rozhodovania. Dokážu vyhodnocovať aj naozaj obrovské množstvá dát a to v takmer reálnom čase. Ak potrebujete obsadiť konkrétnu pozíciu, dokážu obratom nájsť vhodných kandidátov na základe osobnostných čŕt, znalostí či skúseností. Vedia sa rýchlo zorientovať v rôznych typoch dát a prehľadne vám naservírujú okruh kandidátov, ktorí najlepšie spĺňajú dané kritériá. Pomôžu znížiť fluktuáciu ľudí napríklad tým, že vám zabránia v angažovaní človeka, ktorý sa ukáže ako neperspektívny.

Okrem efektívneho hiringu sa analýzy môžu stať alarmom, ktorý signalizuje, že zamestnanec vyhára, hľadá motiváciu alebo nie je spokojný so svojou rolou. A trebárs sa to bojí povedať.

Analytika prináša možnosť pozerať sa nielen do minulosti, ale aj do budúcnosti. Umožní nielen konštatovať, ale provokuje k akcii. Pomôže vyhnúť sa neočakávaným udalostiam, fluktuácii zamestnancov.

Konkrétne aplikácie vám tiež zostať v súlade s GDPR. Pomôžu zmapovať kde všade evidujete osobné a citlivé dáta, analyzovať kto k nim má prístup. Pritom môže ísť rôznorodé a navzájom izolované zdroje. Platí to napríklad aj pri úplne neštruktúrovaných dátach. Takéto riešeni nájde doslova aj ihlu v kope sena, môžete ho využiť napríklad na inteligentné vyhľadávanie v databázach, na základe zadaných kľúčových slov.

Čo všetko sa dá merať a analyzovať?

To je rôzne, závisí to od konkrétnej potreby. Vďaka dátovej analytike môžete mať pohlad na konkrétneho človeka, pomôže ho porovnávať s inými – trvanie nábehu, absolvované tréningy, spätné väzby / scoring, osobnostný profil, hodnotenie výkonnosti, vyťaženosť či prípadne preťaženosť človeka. Dokonca sa to dá rozšíriť o analýzu dát na sociálnych sieťach (tzv. sentiment analýza)… V praxi ide o prepojenie viacerých systémov obsahujúcich dáta.

Prínos dátovej analytiky v množstve oblastí HR je už dlhodobejšie neodškriepiteľný. Jedny z našich prvých projektov boli práve zamerané na automatizáciu výpočtu bonusového systému, zabezpečenie prehľadu vedúcich pracovníkov o ich zamestnancoch, ap. V každej firme je dôležité udržiavať konzistentnosť v mzdách a bonusoch. K tomu je potrebné mať dobrý prehľad o individuálnych mzdách a bonusoch v prepojení s výsledkami, expertízou, certifikáciami, školeniami a množstvom ďalších kategórií.

Reálne príklady

Predstavte si napríklad, že by ste dokázali včas zachytiť, že je daný človek preťažený (napr. cez počet prijatých a odoslaných emailov), zároveň si čerpá sick-days, PNky, dovolenky, zároveň sa zhoršujú jeho výsledky a ešte aj zachytíte negatívny sentiment. Prípadne by ste zároveň videli, že daný zamestnanec sa nachádza pod trhovou mzdovou hladinou. Je veľmi pravdepodobné, že takýto človek skôr či neskôr odíde. A s ním aj investícia doňho. Ak by ste si chceli takúto analýzu spraviť v Exceli, nemáte šancu. Navyše, ak dokážete tieto parametre sledovať dlhodobejšie, správne nastavený predikčný model Vás dokáže na vznik rizika odchodu zamestnanca včas upozorniť a kvantifikovať ho.

Alebo pri identifikácii budúcich lídrov či talentov je taktiež možné hodnotiť množstvo parametrov, kde sa zbiehajú dáta o individuálnych či teamových výsledkoch, osobnostných testoch, spätných väzbách kolegov, ap.

V čase recesie prípadne dokáže HR výrazne prispieť manažmentu v dobrej znalosti toho, ktoré činnosti sú vo firme produktívne, prípadne ktorých ľudí by bolo vhodné si vo firme udržať.

Kreativite sa medze nekladú, je to len na miere angažovanosti príslušného HR manažéra, ako veľmi dokáže byť produktívnym členom manažmentu.

Od Excelov k modernej analytike

Vo firme a v jej okolí “existuje” oveľa väčšie množstvo dát, než si myslíme. Niečo samozrejme vyčítate aj z excelovských tabuliek, ale tie možnosti sú tu značne obmedzené oproti skutočnej analytike. Navyše tie dáta sa musia do Excelu nejako dostať, čo je tiež extra námaha.

Naproti tomu moderné analytické nástroje umožnia odpútať sa od “excelov”. Relevantné informácie zobrazujú v prehľadných grafoch z prakticky ľubovoľných dátových zdrojov a databáz – či už ERP systému, CRM, dátových skladov, proprietárnych systémov, open source nástrojov, webstránok, sociálnych sietí a podobne. Upozornia na odchýlky, ktoré by ste možno prehliadli a ponúknu tiež alternatívne odpovede, ktoré by mohli byť zaujímavé.

Na čo môžete využije analýzy v ľudských zdrojoch

Snažíme sa pomáhať HR manažérom v lepšom napĺňaní ich cieľov práve s využitím dát. Medzi tieto ciele patrí znižovanie fluktuácie, rozvoj vnútornej kultúry, budovanie lídrov, ako aj výpočty bonusov, dodržiavanie zákonných požiadaviek, ap. Pre naplnenie týchto cieľov vytvárame dátovo-analytické riešenia na mieru, ktoré sa dotýkajú tých oblastí, ktoré sú pre daného HR manažéra v danej chvíli najdôležitejšie.

 •  workplace management – optimalizácia riadenia zamestnancov
 • succession planning
 • analýzy ľudských zdrojov
 • onboarding zamestnancov
 • vyhodnocovanie tréningov a školení či ponúk na vzdelávanie zamestnancov
 • monitoring trendov v produktivite a zlepšovanie pracovných vzťahov
 • sledovanie efektivity zamestnancov, benefitov a náklady na prácu
 • hľadanie balansu medzi cenou práce a výkonnosťou
 • predpovedanie benefitov a vývoj miezd
 • zdieľanie HR informácií naprieč firmou tak, aby každý vedúci pracovník mal prehľad o zamestnancoch v jeho tíme (dovolenky, paragrafy, ap.)
 • skonsolidovaný pohľad na dáta z rôznych zdrojov na jednej platforme a ich spájanie v prehľadných vizualizáciách
 • zjednodušenie rekrutačného procesu a dokumentácie
 • nájdenie kvalitnejších kandidátov za oveľa kratší čas ako s pomocou tabuliek.
Zdieľanie príspevku

Odomknite príbeh, ktorý v sebe ukrývajú vaše dáta

Chcem vedieť viac