Novinky v Qlik Sense April 2020 < Blog Emark

Vyskúšali ste už Qlik Sense April 2020? My áno. V nasledujúcom článku prinášame prehľad najzaujímavejších noviniek, ktoré táto verzia prináša.

Qlik Sense April 2020 je dostupný už niekoľko týždňov a napriek náročnému obdobiu sa nám podarilo vyskúšať ju, aby sme pre vás mohli zosumarizovať najzaujímavejšie novinky.

UI a navigácia

Zdieľanie bookmarkov!

Dlho očakávaná a veľmi žiadaná funkcionalita. Okrem možnosti skopírovať si set výraz s obsahom filtrov v bookmarku máme konečne možnosť bookmark publikovať pre ostatných používateľov appiek. Taktiež môžeme skopírovať URL bookmarku, ktorú následne môžeme poslať cez mail, Teams, Slack… URL obsahuje celú cestu k appke a po otvorení appky sa bookmark automaticky aplikuje.
POZOR: ak appka obsahuje zabezpečenie dát cez Section Access, rôzni používatelia môžu aj po aplikovaní toho istého bookmarku vidieť rôzne výsledky, ak sú ich oprávnenia rôzne.
Nové bookmark menu v Qlik Sense April 2020

V publikovaných appkách môžeme zdieľať bookmarky skopírovať si ich URL odkaz.

Navigačná lišta

Táto funkcionalita poteší hlavne vývojárov Qlik aplikácií. Prepínanie medzi frontendom a skriptom sa o niečo zjednodušilo a zrýchlilo. očakávajte menej mylných otvorení Data Managera.

Nová navigácia v Qlik Sense April 2020

Nové menu s navigačnými záložkami

Akcie po aktivovaní listu

Možnosť spustenia akcií po aktivovaní listu (sheet trigger) tiež patrí k dlho dožadovaným funkciám. V skratke, máme možnosť nastaviť niekoľko akcií, ktoré sa majú po aktivovaní listu vykonať. Takto je možné pre vybraný list nastaviť východzie filtre, aktivovať bookmark, alebo naopak filtre vypnúť, prípadne vybrať doplnok ku aktuálnemu výberu, či nastaviť hodnotu premennej. Zároveň táto funkcia, vyvoláva v Qlik komunite rozpory, pretože umožňuje skryto komplikovať používateľské prostredie, čo sa ťažko dohľadáva a veľmi často nie je zdokumentované. Preto odporúčame túto funkciu používať striedmo, uvážlivo, ale hlavne vždy ju poctivo zadokumentovať.

Sheet trigger v Qlik Sense April 2020

Ukážka akcií, ktoré je možné spustiť po aktivovaní listu.

Vizualizácie

Nové možnosti tooltipu

Prispôsobiteľný tooltip je novinka, ktorá prišla vo verzii February 2020 (novinky tejto verzie sme vám žiaľ nestihli bližšie popísať v blogu). Prispôsobiteľný tooltip je dostupný pre stĺpcový, kombinovaný, koláčový a bodový graf, mapu a treemap zobrazenie. Vďaka tejto funkcii je možné v tooltipe zobraziť okrem metrík zobrazených v grafe aj ďalšie dodatočné metriky. Napríklad k absolútnym hodnotám môžeme zobraziť aj percentuálne podiely. Od verzie April 2020 si môžeme vybrať, či chceme v tooltipe zobraziť aj hlavné metriky grafu alebo nie.

Custom tooltip v Qlik Sense April 2020

Tooltip okrem hlavnej metriky ukazuje ďalšie hodnoty.

Relatívny modifikátor

Modifikátory sú nedávnou novinkou, ktoré sme si predstavili v blogu o novinkách v Qlik Sense November 2019. Vďaka modifikátorom vieme veľmi jednoducho výpočítať plávajúce priemery alebo akumulácie. Novinkou je výpočet relatívnych podielov. Ak teda pomerne bežnú metriku “Sum(Sales)” chcete zobraziť v percenutálnom vyjadrení (napr. po regiónoch), nie je potrebné vytvárať novú metriku, stačí na existujúcej metrike zapnúť relatívny modifikátor. Umožňuje tiež pracovať s filtrami (rešpektovať alebo ignorovať aktuálne filtre) a dimenzionalitou grafu. Obrázok nižšie ukazuje jednu metriku zobrazenú tromi rôznymi spôsobmi: v absolútnych číslach, celkové podiely (ignorujúce filtre), podiely v rámci filtrov. Obrázok tiež ukazuje tooltip prispôsobený podľa predchádzajúceho odseku.

Relatívny modifikátor v Qlik Sense April 2020

Tooltip dopĺňa kontext grafu tým, že poskytuje dodatočné informácie

Vylepšenia kontingenčnej tabuľky

Posledné dve verzie QSE priniesli výrazné vylepšenia aj pre kontingenčnú tabuľku. Od verzie February 2020 môžeme v kontingenčnej tabuľke používať pokročilé štýly: prispôsobiť farbu a veľkosť písma pre hlavičky a obsah tabuľky. Farba písma (a pozadie) môžu byť ďalej prispôsobené na úrovni dimenzie alebo metriky. Verzia April 2020 prináša ďalšie zaujímavé vylepšenia. Prvým je možnosť zoradiť údaje podľa prvej metriky. Toto sa doteraz nedalo úplne jednoducho dosiahnuť, nefungovalo to spoľahlivo a bolo náročné na údržbu, pretože bolo potrebné manuálne nastaviť zoraďovanie pre všetky dimenzie a pri viacdimenzionálnych tabuľkách nedávalo očakávané výsledky. Odteraz máme out-of-the-box funkcionalitu.

Ďalšie veľmi užitočné vylepšenie úzko súvisí s bookmarkmi, ktoré po novom umožňujú uložiť aktuálne zobrazenie kontingenčnej tabuľky. To znamená, že okrem filtrov sa uloží informácia o tom, ktoré dimenzie sú rozbalené a zbalené. Toto výrazne zjednodušuje zdieľanie a kolaboráciu medzi používateľmi, pretože už viac nebudete musieť kolegovi siahodlho vysvetľovať, čo všetko si má rozbaliť a kam až má dokrútiť kolieskom myši. Stačí uložiť bookmark a poslať link.

Nové možnosťi kontingenčnej tabuľky v Qlik Sense April 2020

Ukážka zoraďovania kontingenčky podľa prvej metriky

Backend

Impersonifikácia pri aktualizačných úlohách

Aktualizačné úlohy sú spúšťané pod používateľom sa_scheduler, ktorý má oprávnenie vydieť všetky dátové zdroje. Od verzie April 2020 je možné zapnúť impersonifikáciu aktualizačných úloh, čo znamená, že úlohy budú spúšťané s oprávnenami toho používateľa, ktorý je vlastníkom appky. Táto funkcionalita znižuje riziko neoprávneného prístupu k dátovým zdrojom. Ak pracujete s veľmi citlivými údajmi a appky vyvíja širší tím ľudí s rôznymi oprávnenami, malo by byť toto nastavenie súčasťou vašej preventívnej stratégie.

Impersonifikácia aktualizačných úloh v Qlik Sense April 2020

Nastavenie impersonifikácie nájdete v QMC v časti Service cluster a je globálne pre celé Qlik Sense prostredie.

Zaujímavé novinky priniesla aj predchádzajúca verzia February 2020. Za zmienku (okrem už vyššie spomenutého tooltipu a štýlov v kontingenčnej tabuľke) určite stoja trendové čiary v grafoch, možnosti pokročilých štýlov v čiarovom grafe (hrúbka a typ čiary, veľkosť bodu) a indikátory v tabuľkách. Všetko sú to príjemné vizuálne vylepšenia, ktoré zaiste popíšeme pri inej príležitosti. Ak sa chcete o niektorej novinke dozvedieť viac alebo sme vynechali niečo, čo je podľa vás dôležité, dajte nám vedieť v komentároch.

Zdieľanie príspevku

Odomknite príbeh, ktorý v sebe ukrývajú vaše dáta

Chcem vedieť viac