Prečo finančný kontroling nemusí byť nočnou morou? < Blog Emark

V neľahkých časoch je kvalitný finančný kontroling kľúčová vec. Toto slovo sa však veľmi ľahko stane nočnou morou symbolizujúcou náročný proces zberu údajov v spojení s ohromným množstvom tabuliek.

PnL (ne)stačí

Kľúčovým reprezentantom finančného reportingu je nepochybne „PnL-ka“ alebo Výkaz ziskov a strát (mimochodom, vedeli ste že v roku 2009 sa v IFRS metodológií tento výkaz premenoval na „Statement of Comprehensive Income“?). Limitom tohto ukazovateľa je pomerne rigorózne poňatie jeho štruktúry.

Obohaťte ju o nové – pre váš biznis dôležité – KPIs a porovnanie, ktoré vám ľahko ukážu ako na tom ste.

Je dôležité vedieť, ktoré ukazovatele sú pre váš biznis tie najpodstatnejšie a ako sa premietajú aj do štandardizovaných reportov. Nenechajte si štandardmi ukradnúť „sedliacky rozum“.

Prečo finančný kontroling nemusí byť nočnou morou?, Blog Emark

Veľa hladných očí ale iba jedna pravda

Podľa kontextu je nevyhnutné pripravovať v zásade rovnaký report v niekoľkých rôznych pohľadoch (IFRS, manažérsky pohľad,…).

V praxi to znamená množstvo prevodníkov v spravidla rôznych excelovských súboroch. Takto sme len malinký krok od rozdielnych dátových zdrojov a teda rôznych výsledkov.

Pamätáte si poradu, kde si každý otvoril svoj vlastný report a kľúčové výsledky by sa zhodovali? Ani ja nie 😛

Sústreďte sa na anomálie

Spravidla platí, že spätnú pozornosť nedokážete venovať každému záznamu, transakcií alebo pohybu na účte. V mori údajov je totiž veľmi jednoduché sa utopiť. Riešením je proces, ktorý vás efektívne upozorní na relevantné anomálie v záznamoch.

Ktorá faktúra nemá (správne) referenčné číslo? Kde sa minulo za posledný mesiac viac, než za celý predchádzajúci rok?

Prečo finančný kontroling nemusí byť nočnou morou?, Blog Emark

Z „high-level“ do detailu a späť

Z môjho pohľadu najväčšou výzvou finančného kontrolera je nutnosť prechodu medzi „high-level“ prehľadom (Aké sú naše celkové tržby z predaja tejto komodity?) až na detail konkrétneho účotvného dokladu (Od akého dodávateľa bola vystavená táto – podozrivá – faktúra?).

Pre dosiahnutie tejto superschopnosti je v praxi nevyhnutné prepájať hneď niekoľko dátových zdrojov – špeicálne ak má vaša spoločnosť viacero subjektov navyše pôsobiach vo viacerých krajinách.

 

Kde začať a kde vie pomôcť kvalitná dátová analýza

Výziev je veľa a nie sú jednoduché. A – ruku na srdce – vždy je čo zlepšovať. V prípade, že sa rozhodnete investovať do skvalitnenia vášho finančného kontrolingu bez agilného plánu a skúseného partnera, skutočne riskujete obrovský (a teda drahý) projekt s pridanou hodnotou v nedohľadne.
Z našich skúseností sa odporúčame od začiatku držať niekoľkých kľúčových princípov:

 1. Sústreďte sa na ucelený prehľad o hospodárení
  Obrovskú pridanú hodnotu uvidíte v ucelenom prehľade vášho hospodárenia. Je jedno, koľko rôznych a akých veľkých subjektov vašu spoločnosť tvorí, skutočnú pravdu zistíte vtedy, keď sa budete schopní pozrieť na všetky naraz.
 2. Cieľom je šetriť čas
  Je veľmi jednoduché nechať sa zlákať potenciálnym množstvom nových funkcií, analýz, predikcií,… V mnohých prípadoch môžu byť a sú prospešné, jedným z primárnych cieľov však je šetrenie času. Načo sú vám nové funkcionality, ak vás napokon celý proces stojí dvakrát toľko času?
 3. Predikcie nemajú zmysel, ak sú nepresné
  Nie, robiť nepresné predikcie v podstate nemá zmysel. Samozrejme, že tvoria dobrý podklad na zaujímavé diskusie, ale zvážte, či vynaložená energia stojí za to.
  Zvýšenie ich kvality pritom nemusí v prvom kroku predstavovať žiadnu veľkú investíciu.
 4. Skúste sa na plánovanie pozrieť kreatívnejšie
  Aj plánovanie môže byť presné a zábavné v jednom. Špeciálne v dynamických a neistých časoch ktoré prežívame vám čas strávený nad rozsiahlymi tabuľkovými plánmi môže pomôcť efektívne nahradiť modelovanie. Viac o tomto prístupe už dávnejšie napísal môj kolega Radovan Oreský.

Mojou obľúbenou definíciou finančného kontrolingu je, že je to dynamická činnost, ktorá cielene pripravuje, ovplyvňuje a tvorí budúcnosť.

Ak chcete nastúpiť na túto cestu, ozvite sa nám!

Prečítajte si aj moje ďalšie blogy.

 

Zdieľanie príspevku

Odomknite príbeh, ktorý v sebe ukrývajú vaše dáta

Chcem vedieť viac