Novinky v Qlik Sense June 2020 < Blog Emark

Qlik Sense June 2020 opäť prináša niekoľko zaujímavých vylepšení. My sme si už viaceré z nich otestovali a tie najzaujímavejšie vám priblížime v nasledujúcom texte.

Vizualizácie

Minigrafy v tabuľkách

Minigrafy v tabuľkách sú asi najočakávanejšou (staro)novou funkciou tejto verzie. Používatelia QlikView si ju veľmi dobre pamätajú, pretože ju veľmi radi využívali. Nesmierne nás teší, že minigrafy máme k dispozícii už aj v Qlik Sense a tabuľkové reporty budú môcť byť opäť o niečo obsažnejšie a krajšie.

Minigrafy v tabuľke

Vylepšená tabuľka v QSE June 2020

Hlavnou výhodou minigrafov je ich úspornosť. Umožňujú zobraziť veľa dátových bodov (spravidla trend) na veľmi malom priestore. V zmysle „Context is king“ zobrazujú kontext priamo vedľa samotných kľúčových hodnôt, takže nie je potrebné tvoriť kvôli kontextu samostatné grafy, ktoré sú od hodnôt v tabuľke vizuálne vzdialené a zaberajú veľa miesta.

Na výber máme štyri možnosti zobrazenia: stĺpcový graf, bodový graf, čiarový graf (s možnosťou zobraziť aj body) a plus/mínus graf (indikuje, či bola hodnota pozitívna alebo negatívna). Ďalej je možné prispôsobiť farbu grafu, zvýrazniť minimálnu a maximálnu hodnotu, či prvú a poslednú hodnotu. Rozsah osi Y môže byť určený jednotlivými riadkami alebo v rámci metriky spoločný. To znamená, že minigrafy na všetkých riadkoch budú mať taký rozsah osi Y, ako na riadku s najvyššími/najnižšími hodnotami.

Vylepšenia tabuliek

Tabuľka sa dočkala ešte dvoch príjemných vylepšení. Prvým je zvýrazňovanie riadkov pri prechode kurzorom myši. Vo východzom nastavení sú riadky zvýraznené svetlošedou farbou, farbu zvýraznenia i písma si však možno prispôsobiť. Druhým vylepšením je možnosť prispôsobiť šírku posuvníkov. Hlavne pri tabuľkách s väčším počtom stĺpcov a/alebo riadkov je občas problém posuvník chytiť kurzorom myši. Ešte obtiažnejšie je to na zariadeniach s dotykovou obrazovkou. Po novom je možné vybrať z troch nastavení šírky posuvníka.

Nový bullet chart

Bullet chart (ako by ste ho nazvali v slovenčine?) bol v Qlik Sense dostupný ako podporované rozšírenie v rámci vizualization bundle už od verzie April 2019. V tejto verzii sme sa dočkali natívneho objetku, ktorý sa vyznačuje širšími možnosťami formátovania (vizuálu i formátu čísla) a tiež lepšou podporou responzívneho dizajnu. Ak bullet chart ešte nepoužívate, určite by ste mali začať. Je to vlastne kríženec stĺpcového grafu a „budíkov“, ktorý je ideálny na zobrazovanie hodnôt KPI. Okrem aktuálnej hodnoty zobrazuje aj cieľovú hodnotu a tiež niekoľko farebne zvýraznených segmentov, ktoré indikujú, či je aktuálna hodnota zlá, priemerná alebo dobrá. Môže a nemusí obsahovať dimenziu. V porovnaní s populárnym „budíkom“ zobrazí oveľa viac informácií na menšom priestore, a zároveň je vďaka podobnosti so stĺpcovým grafom veľmi ľahko čitateľný.

Bullet chart v QSE June 2020

Natívny bullet chart

UI a ďalšie vizuálne vylepšenia

Ďalšie vylepšenia tooltipu

Nieľkoko zdanlivo drobných, ale dôležítých vylepšení získal prispôsobiteľný tooltip. Doteraz nebol dostupný pre čiarový graf, čo sa s verziou June 2020 našťastie mení a nový prispôsobiteľný tooltip môžeme konečne využiť i v tomto type grafu. Druhým dôležitým vylepšením je podpora pre set analýzu, ktorú tiež doteraz nebolo možné v tooltipe použiť. Toto je zásadné zlepšenie, ktoré výrazne zvyšuje flexibilitu tooltipu a otvára pre dizajnérov nové možnosti. V neposlednom rade je veľmi užitočným vylepšením možnosť použit dynamické popisky a doplňujúce texty, čo tvorcom grafov umožňuje vytvoriť vysvetľujúce texty pre lepšie pochopenie hodnôt alebo urobiť tooltip čitateľnejší a prívetivejší pre používateľa.

Príklad tooltipu

Tooltip môže obsahovať dynamické popisy, dodatočné metriky a podporuje aj set analýzu

Nastavenie formátu čísla pre „Color by“ metriky

S tooltipom súvisí i ďalšie vylepšenie: možnosť nastavenia formátu čísla pre metriku, ktorá je použitá na zafarbenie grafu. Hodnota tejto metriky sa zobrazuje v tooltipe, no doteraz nebolo možné nastaviť formát zobrazenej hodoty, takže bola ťažko čitateľná (neobsahovala napr. oddeľovače tisícov či znak %). Vizuálne veľmi dôležité vylepšenie.

Vylepšenia filtra

Filtrovací objekt od verzie June 2020 umožňuje kopírovanie hodnôt (podobne ako tabuľka) a tiež prispôsobenie zarovnania hodnôt vo filtri.

Tlačidlo

Tlačidlo prináša novú akciu, ktorá umožňuje filtrovať hodnoty vo vybranom poli na základe vyhľadávacích kritérií. Tým je možné pripraviť pre používateľov aj pomerne komplexné filtre, ktoré sa budú dať jednoducho aplikovať pomocou tlačidla.

Zmena veľkosti objektu

Premiestňovanie objektov a zmena ich veľkosti môže byť občas trochu bolesť, preto poteší aj drobné zlepšenie. Dvojklik na hranu či roh vybraného objektu zväčší tento objekt daným smerom do celého dostupného priestoru. Oceníte hlavne vo chvíľach, keď pracujete na notebooku a nemáte externú myš.

Ukážka zväčšovania objektov

Zväčšíť objekt na dostupný priestor je odteraz jednoduchšie

QMC

Správcovia väčších prostredí iste ocenia novinku v QMC. Všetky pohľady v QMC teraz umožňuje uložiť si zvolený filter, takže sa dá opakovane veľmi rýchlo aplikovať. Pri vybraných sekciách sa uložené filtre dajú aplikovať už priamo z domovskej stránky. Zdroje (úlohy, appky, používateľov) si môžete jednoducho kategorizovať do skupín, rýchlo ich filtrovať a ľahko s nimi pracovať. Táto funkcionalita výrazne zlepšuje prehľadnosť QMC a určite bude prínosom v prípade, že do QMC pristupuje viacero správcov.

Inovovaný vzhľad QMC

Nová domovská stránka QMC umožňuje aplikovať uložené filtre

Qlik Sense Desktop

Zásadnou zmenou prešiel produkt Qlik Sense Desktop, ktorý od konca júna 2020 už viac nie je dostupný zdarma. Teda aspoň nie tak jednoducho ako doteraz. Qlik tento krok ohlásil už koncom roka 2019 a v komunite to vyvolalo veľkú vlnu nevôle. Na túto nevôľu Qlik zareagoval znovuzavedením možnosti mať QSD zdarma pre vývojárov (stačí sa zaregistrovať na stránke qlik.dev), pre účastníkov ich akademického programu a taktiež možnosť používať QSD s najlacnejším cloudovým účtom Qlik Sense Business, čo pôvodne nebolo plánované. Platiaci zákazníci majú naďalej možnosť používať QSD bez dodatočných nákladov, musia ho ale autentifikovať voči existujúcemu Qlik Sense Enterprise prostrediu (či už lokálnemu alebo SaaS).

QSE June 2020 je veľmi solídna aktualizácia s množstvom vylepšení z kategórie užitočných i príjemných. Ak zvažujete upgrade, neváhajte. Radi vám s ním pomôžeme. My sa už tešíme na novinky, ktoré prinesie September 2020. Dovtedy nám môžete do komentárov napísať, čo na júnovej verzii zaujalo vás.

Zdieľanie príspevku

Odomknite príbeh, ktorý v sebe ukrývajú vaše dáta

Chcem vedieť viac