Novinky v Qlik Sense November 2019 < Blog Emark

Vyskúšali ste si už Qlik Sense November 2019? My áno. Tu je zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo prináša.

Na dvere už čochvíľa začne klopať nové vydanie Qlik Sense a my sme si ešte nepredstavili to aktuálne, November 2019. Obsahuje niekoľko veľmi zaujímavých nových funkcií a vylepšení, ktoré určite zavážia pri rozhodovaní o upgrade. Vývojári sa zamerali hlavne na vylepšenia vizualizácií, ale aj backend získal drobné a dôležité vylepšenia.

Pokročilé štýly v tabuľkách

Asi najviac žiadaným a najočakávanejším vylepšením Qlik Sense v novembri 2019 je možnosť pokročilých možností nastavenia štýlu tabuľky. I keď osobne nie som veľkým fanúšikom prehnaného farbičkovania, uznávam, že ide o dôležitú funkcionalitu. Mnohí zákazníci sa nás na dostupnosť tejto funkcionality dlho pýtali, pretože majú špecifické potreby a prípady, v ktorých to vedia veľmi dobre použiť. Čo máme teda na začiatok k dispozícii?

    • Možnosť zmeniť farbu a veľkosť písma záhlavia tabuľky
    • Možnosť zmeniť farbu a veľkosť písma obsahu tabuľky
    • Tieto nové nastavenia sa dajú riadiť aj prostredníctvom tém

Zdanlivo nie veľa, Qlik v tomto momente skôr dáva najavo, že sa tejto oblasti aktívne venuje. Ďalšie vylepšenia a nové možnosti štýlov očakávame už v najbližšej verzií.

Novinky v Qlik Sense November 2019, Blog Emark

Tabuľka s upravenou veľkosťou a farbou písma.

Akumulácie

Možnosť akumulácií je nevyhnutná pre výpočet pohyblivých súčtov a pohyblivých priemerov. S trochou snahy sa tieto výpočty za istých okolností dali robiť aj doteraz, ale možnosti boli obmedzené a výpočty metriky vyzerali veľmi zložito. Qlik konečne priniesol možnosť pracovať s akumuláciami priamo s panelu vlastností, bez nutnosti písať zložité metriky. Akumulácie sú nateraz dostupné pre tabuľku, stĺpcový graf, čiarový graf a kombinovaný graf. Ale pozor, Qlik s touto funkciou priniesol nie len možnosť akumulácie, ale koncept „modifikátorov metriky“, pričom akumulácia je len jedným z dostupných modifikátorov. Ďalšími sú pohyblivý priemer a rozdiel. Metriku možno akumulovať a priemerovať cez vybranú dimenziu alebo všetky dimenzie, v rámci celého rozsahu hodnút alebo v definovanom počte krokov. Rozdiel sa robí vždy oproti predchádzajúcej hodnote.

Novinky v Qlik Sense November 2019, Blog Emark

Graf ukazujúci 3-mesačný plávajúci priemer

Vylepšený trellis kontajner

Trellis (trelážový?) kontajner bol predstavený v júni 2019 a umožňuje zobraziť rovnaký typ grafu pre všetky hodnoty vybranej dimenzie. Na pomerne malom priestore tak môžete zobraziť vývoj nejakej metriky pre rôzne oblasti (napríklad predaje po regiónoch, obložnosť po oddeleniach, náklady po strediskách…). V tejto verzii je trellis kontajner vylepšený o možnosť použiť dve dimenzie a tiež dostal drobné vizuálne vylepšenia.

Novinky v Qlik Sense November 2019, Blog Emark

Máte v záhrade či na balkóne treláž?

Mekko graf

Pridanie tohto grafu sa na sociálnych sieťach nestretlo s veľkým pochopením. Ja som tento graf veľmi rád používal v QlikView a v Qlik Sense mi trochu chýbal, takže som celkom rád, že ho máme opäť k dispozícii. Veľmi dobre sa používa na vizualizovanie podielov cez dve dimenzie, prípadne aj časových trendov a sezónnosti. Často sme ho použili pri analýzach produktových portfólií na analýzu toho, aké produkty ovplyvňujú predaj iných produktov (ktoré produkty sú nahradené zavedením nového produktu), prípadne aký dopad na celkový predaj predstavuje výpadok konkrétneho produktu.

Novinky v Qlik Sense November 2019, Blog Emark

Analýza trendu, porovnania období a porovnania výkonnosti produktov, všetko v jednom grafe

Šifrovanie QVD a QVF súborov

Funkcia, ktorá bola spustená potichu vlastne už v septembrovej verzii. V tej ju ale bolo potrebné ručne zapnúť v konfiguračných súboroch, teraz je už dostupná bez potreby ručných zásahov. Táto funkcia je dôležitou súčasťou súboru opatrení pre zabezpečenie a ochranu Qlik prostredia pred únikom dát. Kedykoľvek, keď je QVF (Qlik aplikácia) alebo QVD (dáta) súbor uložený na disk, je zašifrovaný pomocou certifikátu uvedeného v QMC. V prípade, že sa útočníkovi podarí neoprávnene dostať k týmto súborom a skopírovať si ich, bez certifikátu ich nerozšifruje. Určite vám napadlo, že to bude mať negatívny dopad na výkonnosť Qlik prostredia. Napadlo to aj nám, a preto sme to otestovali. Pri ukladaní QVD súborov sme namerali približne 9% spomalenie. Pr ich načítaní bolo spomalenie okolo 5,5%. Myslím, že toto je celkom akceptovateľná cena za zvýšené zabezpečenie.

Novinky v Qlik Sense November 2019, Blog Emark

Zabezpečte svoje dáta šifrovaním

Už o niekoľko týždňov príde verzia February 2020 a podľa toho, čo bolo dostupné v beta verzii sa opäť máme na čo tešiť. Pravdepodobne Zmeny by sa mali opäť týkať vizuálneho vylepšenia tabuliek (tentoraz aj kontingenčných), pridania nových modifikátorov metrík (viac možností pre plávajúce priemery a rozdiely), trendových čiar. Som zvedavý, čo sa z beta verzie napokon dostane do ostrej verzie a rád sa o to s vami podelím v ďalšom blogu.

Zdieľanie príspevku

Odomknite príbeh, ktorý v sebe ukrývajú vaše dáta

Chcem vedieť viac