Digitálna transformácia vs. ROI: Hľadanie reálnej návratnosti < Blog Emark

Odkiaľ pochádza skutočná ROI z digitalizačnej iniciatívy? To je často otázka za milión, ktorú si kladie snáď každý CFO. Správna odpoveď existuje …

Keď som počas mnohých rokov ako CFO čelila požiadavkám na schválenie finančných investícií, nevyhnutne som žiadateľa „unúvala“ niektorou z nasledovných otázok.

  • Ako kvantifikuješ dodatočné efektivity a/alebo nový biznis, ktorý z týchto investícií vzíde?
  • Koľko potrvá, kým benefity investície prevážia náklady?
  • Čo je na tejto konkrétnej investícii zaujímavé a čo ju robí lepšou než ostatné?

V prípade, že biznis case zahŕňal aj nejaké úspory na pracovnej sile, moja ďalšia reakcia bola, kedy sa tento „škrt“ udeje. Odpoveďou často bývalo že to neznamená prepúšťanie, resp. že ušetríme na efektivite. Moja nasledovná otázka v takom prípade bola: „Okej, takže odkiaľ sa nám to reálne vráti?“

U digitalizačných iniciatív je toto často otázka za milión. Odkiaľ sa nám to teda vráti? Odkiaľ príde reálna úspora?

V niektorých prípadoch je to jasné: iniciatíva očividne pomôže biznisu rásť, zníži prevádzkové náklady alebo umožní znížiť počet pracovníkov.

Vo väčšine prípadov to však nie je také jednoznačné. Schopnosť rozoznať reálnu ROI závisí od toho, či sa podarí priniesť pridanú hodnotu alebo nie.

 

Príklad skutočnej ROI z digitalizačného projektu:

 

Kontrolingové oddelenie vynaloží mesačne ekvivalent 10 dní prípravou reportu, ktorý spája výsledky z účtovníctva s obchodnými výsledkami a ukazuje rozdelenie výnosov na segmenty a zákazníkov. Report je pripravený niekedy okolo polovice mesiaca. Táto informácia je následne použitá pre strategické rozhodovanie, na aký biznis či zákazníkov sa sústrediť.

Vďaka digitálnej transformácii je report plne automatizovaný a je pripravený už v prvých dňoch mesiaca.

Dopracovali sme sa teda k návratnosti v rámci tejto iniciatívy? Prepustí šéf kontrolingu niekoho zo svojho tímu, aby sa ušetril peniaze? Či sa tak už stane alebo nie, odpoveďou je, že sa nám investícia ešte nevrátila a dosiahnuť návratnosť je aspoň tak náročné, ako zavŕšiť samotnú implementáciu. Zahŕňa totiž dôležité zmeny v správaní.

Skutočnú návratnosť dosiahneme až vtedy, keď sa tých 10 dní naplno využije na získavanie dodatočných insightov z tohto reportu:

  • Kontrolingoví špecialisti sa zaoberajú hlbšími pohľadmi a analýzami
  • Kontrolingoví špecialisti pracujú s biznis expertami na hľadaní insightov spoločne
  • Manažment dostane report oveľa skôr, čo dáva viac času na hľadanie insightov. Toto všetko umožňuje reagovať na akékoľvek príležitosti či riziká oveľa rýchlejšie

Takže TOTO je tá skutočná návratnosť, ktorú hľadáme. Je veľmi zložité ju merať, ale nepochybne má hodnotu zlata.

 

 

Bezplatný ON-DEMAND webinár: Na(Re)štartujte digitálnu transformáciu vo svojej organizácii. Webinár, ktorý by si nemal nechať ujsť žiadny manažér, čo to s využívaním dát v biznise myslí vážne. Viac info a registrácie: https://emarkanalytics.com/sk/digital-transformation-webinar

Prečítajte si aj naše ďalšie blogy k téme Digital Transformation.

Zdieľanie príspevku

Odomknite príbeh, ktorý v sebe ukrývajú vaše dáta

Chcem vedieť viac