Hledání skutečné ROI z iniciativ Digitální Transformace < Blog Emark

Odkud pochází skutečná ROIka z digitální technologie? To je často otázka za milion, kterou si klade snad každý finanční ředitel. Správná odpověď existuje…

Když jsem po mnoho let jako CFO čelila požadavkům na schválení finančních investic, občas jsem se nevyhnula některé z následujících „palčivých“ otázek:

  • Jak kvantifikujete dodatečné efektivity a/ nebo nový byznys, který z těchto investic vzejde?
  • Jak dlouho potrvá, než benefity této investice převáží náklady?
  • Co je na této konkrétní investici tak zajímavé, že ji dělá lepší než ostatní?

V případě, že obchodní případ zahrnoval i nějaké úspory na pracovní síle, moje další otázka byla, kdy se tento „škrt“ uděje. Častou odpovědí bylo, že se nebude jednat o propouštění lidí, ale jen o úspory z efektivity. Má následující otázka v takovém případě byla: „Fajn, takže odkud tedy přijde skutečná návratnost?“

U digitalizačních iniciativ je právě toto „otázka za milion“. Odkud tedy přijde reálná úspora?

V některých případech je to jasné: iniciativa očividně pomůže byznysu růst, sníží provozní náklady nebo umožní snížit počet pracovníků.

Ve většině případů to však není tak jednoznačné. Schopnost rozeznat skutečnou ROI závisí na tom, zda se podaří přinést přidanou hodnotu nebo ne.

 

Zde je příklad skutečné ROI z digitalizačního projektu:

Controllingové oddělení vynaloží měsíčně ekvivalent 10ti dnů přípravou reportu, který spojuje výsledky z účetnictví s obchodními výsledky a ukazuje rozdělení výnosů na segmenty a zákazníky. Report je připraven někdy kolem poloviny měsíce. Tato informace je následně použita pro strategické rozhodování, na jaký byznys či zákazníky se soustředit.

Díky iniciativě v rámci digitální transformace společnosti je report plně automatizovaný a je připraven již v prvních dnech měsíce.

Dopracovali jsme se tedy k reálné návratnosti v rámci této iniciativy? Propustí šéf controllingu někoho ze svého týmu, aby se ušetřily peníze? Ať se tak již stane nebo ne, odpovědí je, že skutečné návratnosti ještě nebylo dosaženo a dosáhnout ji je minimálně tak náročné jako je samotná implementace. Zahrnuje totiž i důležité změny v chování.

Skutečné návratnosti je dosaženo až tehdy, když se původních, přípravných 10 dní naplno využije k získání dodatečných nebo skrytých informací a většímu porozumění reportovaným údajům („insights“):

  • controllingoví specialisté hledají „insights“ v rámci svého zaměření
  • controllingoví specialisté společně s byznys experty pracují na investigaci a přípravě řešení
  • daný report je poslán manažmentu mnohem dříve, takže i vedení společnosti má více času na analýzu informací a dynamické hledání v datech

Toto vše umožňuje společnosti reagovat na jakékoliv příležitosti či rizika mnohem rychleji.

A TOTO je ta skutečná návratnost, opravdová ROI, kterou očekáváme. Je velmi složité ji měřit, ale nepochybně má hodnotu zlata.

 

 

ON-DEMAND webinár: Na(Re)startujte digitální transformaci ve své organizaci. Webinář, který by si neměl nechat ujít žádný manažer, co to s využíváním dat v byznysu myslí vážně. Více info a registrace: https://emarkanalytics.com/cs/digital-transformation-webinar/

Přečtěte si i naše další blogy k tématu Digital Transformation..

 

Zdieľanie príspevku

Odomknite príbeh, ktorý v sebe ukrývajú vaše dáta

Chcem vedieť viac